Bibliotheek op school

Bibliotheek Vlissingen richt deze bibliotheekvestigingen binnen de basisscholen in ter versterking van het taalonderwijs, voor leesbevordering en voor het aanleren van informatievaardigheden. De bibliotheek op school is een centraal gelegen ruimte waar veel boeken staan, die de kinderen op school of thuis kunnen gebruiken. Zo helpt de bibliotheek bij het vergroten van de woordenschat en de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de aanwezigheid van een bibliotheek in de school worden daar alle leerlingen bereikt. Anders is dat slechts 46%.

Ondersteuning

Vrijwilligers
De bibliotheek op de school wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Ze worden hierbij ondersteunt door de leesconsulent

Team educatie
Samen met de scholen werkt het team educatie aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.
 

Lenen

De bibliotheek op school is toegankelijk voor alle betrokken kinderen en gebruikers van de school. Dat kan binnen de schooltijden, maar op een aantal scholen zijn er ook buiten schooltijd mogelijkheden om te lenen..
De bibliotheek levert boeken voor gebruik in de les op school, maar ook om thuis te lezen.

Gratis lid

Alle kinderen van de school kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Ouders van leerlingen ontvangen hiervoor een aanvraagformulier. Ook jongere broertjes of zusjes mogen gratis lid worden.

Wil je meer informatie over het educatieve aanbod van de ZB| Bibliotheek Vlissingen, download dan onze flyer hierover. Wil je meer weten over de Bibliotheek op school, dan kun je contact opnemen met Karien Krijt (kkrijt@dezb.nl)