Wat is de Arbeidsmarktmonitor?

Informatie over de monitor

De Zeeuwse arbeidsmarktmonitor is een gezamenlijk initiatief van de drie Zeeuwse O's (ondernemers, onderwijs en overheid). De monitor verschaft informatie over de arbeidsmarkt die als uitgangspunt dient voor de dialoog over arbeidsmarktvraagstukken in de gehele provincie Zeeland. Naast informatie over Zeeland en Nederland is in de arbeidsmarktmonitor ook informatie opgenomen over de Zeeuwse deelregio’s: Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Verder is er ook aandacht voor de Zeeuwse grensregio’s Zuid-Holland, West-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. 

Kompas voor Zeeuwse arbeidsmarkt

De drie O’s in Zeeland zetten zich in om tot een gezamenlijk, toekomstbestendig Zeeuws arbeidsmarktbeleid te komen. Kennis van de arbeidsmarkt is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

De Zeeuwse arbeidsmarktmonitor geeft voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt – ondernemers, overheid, onderwijs – inzicht in de actuele stand van zaken en ook prognoses en kernopgaven naar de toekomst toe.

Daarmee biedt de Zeeuwse arbeidsmarktmonitor een uitstekend, gezamenlijk vertrekpunt voor actie en beleid. 

Doelstellingen arbeidsmarktmonitor

  • Het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen in de Zeeuwse aansluiting tussen het arbeidsaanbod, het onderwijs en de arbeidsmarkt, waarbij de arbeidsmarktbehoefte op korte en middellange termijn het uitgangspunt vormt.
  • Het formuleren van kernopgaven voor de aansluiting tussen vraag en aanbod binnen Zeeland, zodanig dat de drie O’s gefaciliteerd worden om gezamenlijk afspraken voor beleid en handelen te formuleren als antwoord op deze kernopgaven.

De Zeeuwse arbeidsmarktmonitor is primair bedoeld voor werkgevers, opleidingsinstellingen en de overheid. Ook scholieren en studenten die voor hun studiekeuze staan, of werknemers die overwegen naar Zeeland te verhuizen, kunnen een beeld krijgen van de Zeeuwse arbeidsmarktsituatie en hun perspectieven.