Rapporten, factsheets en links

De publicaties van de arbeidsmarktmonitor geven u inzicht in de Zeeuwse arbeidsmarkt en de belangrijkste kernopgaven. De resultaten worden op een drietal manieren gerapporteerd: een beleidsnotitie, nieuwsbrieven en regionale factsheets. De publicaties zijn vooral bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de arbeidsmarkt in beleid, uitvoering of onderzoek.  

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor

Nieuwe ZB-ramingen arbeidsmarkt: herstel aan banen in Zeeland. Nieuwsbrief nr. 6, juli 2016

Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd:

  • Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil; 
  • Krapte aan personeel in sectoren ‘ICT’ en ‘Vervoer en Opslag’ 
  • ... meer in Nieuwsbrief nr. 5, december 2015

Zeeuwse ondernemers opvallend positief en optimistisch. Nieuwsbrief nr. 4, oktober 2015

Het baanperspectief voor de toekomstige schoolverlaters. Nieuwsbrief nr. 3, juni 2015

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nieuwsbrief nr. 2, december 2014

Werk in de Zeeuwse sectoren. Nieuwsbrief nr. 1, mei 2014