Dit project wil de mobiliteit in de grensoverschrijdende beroepsbevolking in Zuid-Nederland en Vlaanderen bevorderen door inzicht te geven in de arbeidsmarkt in deze grensregio.

Dit gebeurt op een vernieuwende manier van dataontsluiting, namelijk door zogenaamde dashboards op maat voor verschillende stakeholders en doelgroepen.

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden. Werkinzicht wil hiermee bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt.

Het project wordt uitgevoerd door CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aangaan.

Het project is op 1 januari 2018 gestart.

ZB| Planbureau was 28 mei 2018 aanwezig bij de startconferentie van het Interreg-project Werkinzicht. Op de Tilburg University werd het startsein gegeven voor het Europese project dat tot doel heeft de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen. De einddatum voor het project is 30 november 2021.

Slotconferentie Werkinzicht
Het slotevent was online op 18 november 2021. Tijdens deze gelegenheid presenteerden de projectpartners het moois dat het project Werkinzicht heeft opgeleverd. Waar er eerst geen enkele grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie beschikbaar was, zijn relevante data nu snel en eenvoudig via een dashboard toegankelijk. Ook heeft Werkinzicht een grote slag gemaakt als het gaat om inzicht in gevraagde en geboden skills voor het breder kunnen matchen van werkgevers en werkzoekenden.

Over de betekenis van Werkinzicht voor de provincies kwam o.a Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Provincie Zeeland) aan het woord.

Resultaten Werkinzicht

De opbrengst van het project is groot:

De genoemde dashboards en tools vormen een mooie start van het zichtbaar maken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers.

Tot nu toe was informatie over de arbeidsmarkt in de grensregio versnipperd toegankelijk en slecht vindbaar. Met de producten die uit Werkinzicht worden opgeleverd komt aan die situatie een einde: de data die voor beschrijving van de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland nodig is, is dan geharmoniseerd door verregaande samenwerking van UWV met VDAB. Deze ontsluiting van data is opgeleverd in een dataportaal, vijf dashboards en in een arbeidsmarkttool waar werkzoekenden en werkgevers kunnen zoeken naar werk of personeel. Met de arbeidsmarkttool is arbeidsmarktinformatie in de grensregio transparant en vergelijkbaar samengebracht. Dat is niet eerder vertoond. 

Werkinzicht.eu

interreg project werkinzicht

Meer info vind je op de website Werkinzicht.eu