Dit project wil de mobiliteit in de grensoverschrijdende beroepsbevolking in Zuid-Nederland en Vlaanderen bevorderen door inzicht te geven in de arbeidsmarkt in deze grensregio.

Dit gebeurt op een vernieuwende manier van dataverzameling, namelijk door zogenaamde dashboards op maat voor verschillende stakeholders en doelgroepen.

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden. Werkinzicht wil hiermee bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt.

Het project wordt uitgevoerd door CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aangaan.

Het project is op 1 januari 2018 gestart.

ZB| Planbureau was 28 mei 2018 aanwezig bij de startconferentie van het Interreg-project Werkinzicht. Op de Tilburg University werd het startsein gegeven voor het Europese project dat tot doel heeft de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen. De einddatum voor het project is 30 november 2021.

Werkinzicht.eu

interreg project werkinzicht

Meer info vind je op de website Werkinzicht.eu