De STAAT VAN ZEELAND

“Het gaat weer beter met de economie, ook in Zeeland. De economie draait als een tierelier, de werkloosheid daalt en de bedrijven komen handen tekort. De Zeeuwen maken zich dan ook beduidend minder zorgen over hun financiële situatie dan een aantal jaren geleden. Wel maken de Zeeuwen zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering: twee derde denkt dat het een redelijk tot grote bedreiging is voor henzelf en hun naasten.”

Het rapport Staat van Zeeland is een analyse van de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen in Zeeland. Elke vier jaar verschijnt dit rapport in opdracht van de Provincie Zeeland. Aan de basis liggen statistieken uit landelijk en regionaal onderzoek, eerdere studies, maar uiteraard ook de vragenlijst die in mei 2017 breed onder de inwoners van Zeeland is uitgezet.

Zeeuwen over natuuroverlast

Verschillen tussen personen en tussen woongebieden.

Hoe zit het nu met de ontwikkeling van inwoners op het platteland?

Hoewel de omvang van de trek vanaf het platteland minder groot is dan in eerste instantie gerapporteerd, verliest het Zeeuwse platteland duidelijk inwoners.

Vragenlijst

Het vierjaarlijkse onderzoek onder de bevolking van Zeeland vormt de belangrijkste onderlegger voor de rapportage. Ruim vijftigduizend inwoners van Zeeland van 16 jaar en ouder zijn benaderd voor dit onderzoek.

Verantwoording onderzoek

Voor het onderzoek naar de Staat van Zeeland 2017 zijn eigen databronnen en diverse externe databronnen gebruikt.