Uitgenodigd voor de Staat van Zeeland?

De STAAT VAN ZEELAND

Hoe gaat het met je? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar werken, wonen en beleving onder 50.000 inwoners van Zeeland.

Deelname
Vijftigduizend inwoners van Zeeland krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. De vragenlijst kan zowel op papier (terugsturen is gratis) als via internet worden ingevuld. De inwoners die een vragenlijst krijgen zijn willekeurig geselecteerd, dus er kunnen ook twee vragenlijsten in een gezin of huishouden terechtkomen.

Zelf vragen om de vragenlijst in te vullen is niet mogelijk.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voert het onderzoek uit in opdracht van de Provincie en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten.  Onderzoeksbureau I&O Research heeft de verzending van de vragenlijsten verzorgd. De vragen worden anoniem verwerkt.

Onder de deelnemers worden 25 VVV-bonnen van 50 euro verloot.

Vragen en opbrengsten
Aan 50.000 inwoners van 16 jaar en ouder wordt gevraagd hoe ze leven, wonen en werken, hoe het met hen gaat en hoe tevreden of ontevreden ze zijn.

De vragen gaan bijvoorbeeld over de buurt, de woning, vrijetijdsbesteding, werk, natuur en gezondheid.

De antwoorden leveren waardevolle informatie op, tot op het niveau van wijken en dorpen voor Provincie, gemeenten en organisaties. De ervaringen en meningen van de inwoners worden benut als input voor hun toekomstplannen.

Tijdpad

  • 20 mei 2017 - start onderzoek
  • zomer 2017 - gegevensverwerking
  • najaar 2017 - analyses, rapport en opname in databank
  • januari 2018 - publicatie provinciaal rapport en gemeentelijke rapportages, gekoppeld aan databank