Sociaal

zorgen, participeren, bewegen

De Nederlandse samenleving beweegt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De leuze is dat de ‘burgerkracht’ beter benut moet worden. De beperktere vangnetfunctie van de overheid wordt vooral een taak van de gemeenten. Er zal op weg naar die participatiesamenleving zorgvuldig gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en de grenzen van burgers en overheden.

Eén van de gebieden waar burgers actiever op zouden moeten worden is de zorg voor de minder gezonde medemens. In 2013 geeft één op de vijf Zeeuwen regelmatig mantelzorg aan mensen in hun omgeving, iets meer dan in 2009.

Vrije tijd biedt kansen om te verpozen, te ontwikkelen en ontplooien, (andere) talenten te ontdekken en in te zetten, mensen te ontmoeten, dingen te beleven en te bekijken. Er zijn dan ook veel specifieke manieren waarop Zeeuwen hun vrijetijdsbesteding invullen. Meer in het algemeen kunnen enkele domeinen worden onderscheiden. Zo participeert men veelvuldig in vormen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat doen zowel volwassenen als jongeren.

Ongeveer zes op de tien Zeeuwen van 16 jaar en ouder is lid van een vereniging. Dat is duidelijk afgenomen in vergelijking met vier jaar eerder. Toen was dat nog 67%. Beduidend meer Zeeuwen zijn lid van een sportvereniging, drie op de tien.

  • Gezondheid Bekijk details

    Gezondheid kan worden gedefinieerd als het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren, gegeven de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze definitie benadrukt de veerkracht van mensen. In een dynamische, op veerkracht gerichte benadering kunnen mensen met een ziekte leren omgaan en daarnaast tóch nog behoorlijk gezond in het leven staan. Mensen kunnen dus – naast hun ziekte – gezond zijn. Negatief geformuleerd, is gezondheid de afwezigheid van ziekte. Positief...

    Bekijk details van Gezondheid

  • Vrije tijd Bekijk details

    Vrije tijd biedt kansen om te verpozen, te ontwikkelen en ontplooien, (andere) talenten te ontdekken en in te zetten, mensen te ontmoeten, dingen te beleven en te bekijken. Zeeuwen hebben veelvuldig vrijwilligerswerk en mantelzorg als vrijetijdsbesteding, zowel volwassenen als jongeren. Iets meer dan de helft van de Zeeuwen neemt deel aan het verenigingsleven. Daarnaast storten ze zich in het cultuurleven en het uitgaansleven. Sportverenigingen worden het meest bezocht door jongeren.

    Bekijk details van Vrije tijd

Naar de publicaties