Samenwerking

Samenwerking

Eén plus één is soms meer dan twee. Als Planbureau geloven wij in samenwerking en in het delen van onze data, ervaring en expertise. Wij zullen, naast ons eigen vaste werkprogramma, als partner actief betrokken zijn in de Zeeuwse data-alliantie. Met data-, expertise- en informatiedeling willen wij zo effectief en efficiënt mogelijk de maatschappelijke opgaven in Zeeland aangaan. Zo dragen wij met samenwerking bij aan de toekomst van Zeeland.

In 2021 zullen wij ons specifiek richten op kennis-, informatie- en datadeling op het gebied van de arbeidsmarkt en het sociaal domein.


Arbeidsmarkt

Het Planbureau houdt o.a. cijfers bij over de Zeeuwse arbeidsmarkt en actualiseert op aanvraag cijfers en overzichten hiervan.

Het Planbureau is hier niet uniek in; ook andere partijen in Zeeland zijn actief op dit thema met kennis en data (bijvoorbeeld het UWV in haar maandelijkse publicatie ‘Arbeidsmarktcijfers Zeeland’).

In 2021 zal het Planbureau samen met het UWV, Provincie Zeeland en de Zeeuwse Arbeidsmarktregio zoeken naar vernieuwingen en verbeteringen op het gebied maken en het ontsluiten van arbeidsmarktinformatie tussen regio’s en tussen landen (Vlaanderen/Nederland).

ZeelandScan: Sociaal domein

Het Planbureau werkt sinds 2014 samen met de GGD Zeeland en Robuust op het gebied van het sociale domein inclusief publieke gezondheid en jeugdzorg.

De ZeelandScan is een online verzameling van gegevens en een product van deze samenwerking. In 2021 zal het Planbureau bijdragen aan het actualiseren van de data en de doorontwikkeling van de ZeelandScan.

Projectleider: Esther van Sprundel