Ruimte

Mobiliteit, wonen, veiligheid

Het huis en de buurt zijn van groot belang voor het persoonlijk welbevinden en de netwerken waar mensen deel van uitmaken. In principe bieden huis en woonbuurt geborgenheid. Van hieruit maken mensen de stap naar werk, school, kerk en vereniging. Bijna vier op de tien Zeeuwen maken hiervoor dagelijks gebruik van de auto of fiets.

Wonen is de basis: de tevredenheid met de woonsituatie en binding met de woonomgeving zijn bepalend voor de andere levensdomeinen.
De wijze waarop mensen hun omgeving ervaren, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van veiligheid van deze omgeving. Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen en een belangrijk thema voor burgers en bestuurders. Een objectief veilige omgeving gaat niet altijd samen met een veilig gevoel bij de inwoners.

Niet alleen de fysieke mobiliteit is van belang. Ook de digitale mobiliteit wordt steeds belangrijker. Er is een enorme toename van het gebruik van specifieke toepassingen voor internetgebruikers, zoals telebankieren en informatie zoeken.

 • Mobiliteit Bekijk details

  Niet alleen de fysieke mobiliteit is van belang. Ook de digitale mobiliteit wordt steeds belangrijker.

  Bekijk details van Mobiliteit

 • Wonen Bekijk details

  Eind 2015 telde Zeeland ruim 183.000 woningen. In de periode 2012-2015 is de woningvoorraad met bijna 2% gegroeid. In Noord-Beveland en Kapelle meer dan gemiddeld. In Schouwen-Duiveland juist iets minder.

  Bekijk details van Wonen

 • Veiligheid Bekijk details

  Ruim één op de vijf Zeeuwen (22%) voelt zich in het algemeen wel eens onveilig; even veel als in 2009.

  Bekijk details van Veiligheid

 • Leefbaarheid Bekijk details

  Leefbaarheid gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven. Leefbaarheid komt voort uit wat mensen individueel en samen ervaren en doen. Leefbaarheid is niet alleen een gegeven op een bepaald moment, maar tevens een proces dat inzet vraagt. Inzet van inwoners en van overheden. Dit omvat een breed spectrum; ‘leefbaar’ en ‘leefbaarheid’ zijn brede begrippen.

  Bekijk details van Leefbaarheid