Rapporten van ZB| Planbureau

ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen in Zeeland op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, onderwijs, jeugd en cultuur. Hiervoor maken we gebruik van gegevens afkomstig uit landelijke en regionale bronnen en uit eigen onderzoek. Daarnaast verkennen we toekomstige ontwikkelingen en signaleren maatschappelijke vraagstukken.

Onderzoeken ZB| Planbureau 2019 en ouder