Meer publicaties

Publicaties van ZB| Planbureau

Al onze digitale publicaties en bijbehorende bibliografische gegevens staan in het Depot van Nederlandse Publicaties. Naast de publicaties van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zijn ook de publicaties van één van de voorgangers van ZB (SCOOP) duurzaam opgeslagen en toegankelijk via het e-Depot van KB.

Digitale publicaties

Het Depot van Nederlandse Publicaties van KB heeft retrospectief de digitale publicaties vanaf 2009 tot heden opgenomen.De papieren versies van deze publicaties waren al beschreven en opgenomen in het Depot.De publicaties zijn vanaf nu digitaal te lezen via de catalogus van de KB, de Nationale centrale catalogus, Worldcat en deze website.

De KB Catalogus ondervindt op dit moment problemen wanneer u de catalogus raadpleegt in de browser Google Chrome. Wij adviseren u daarom een andere browser te gebruiken, bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox.

Gedrukte publicaties

In de catalogus van ZB kunt u alle gedrukte rapporten en andere publicaties van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en haar voorgangers zoeken. U kunt ze inzien of lenen in de ZB.