Resultaatmeting en verbeterprocessen

Voor overheden, instellingen en bedrijven is het maatschappelijke effect van het werk soms lastig te kwantificeren. ZB|Planbureau adviseert over zowel het meten van inzet en effect, als over het op gang brengen van een proces om resultaten te verbeteren. ZB| Planbureau helpt bij horizontale en verticale verantwoording.

Methode: Sturen op Resultaat (SOR)

ZB| Planbureau brengt met behulp van SOR-methode de benodigde sturingsinformatie voor Wmo, Jeugd en Participatie in beeld.

Contactpersoon:

José van den Boomgaard

0118 654155

Opdrachtgevers:

  • Walcherse gemeenten – Porthos: Risicotaxatie en monitoren ontwikkeling zelfredzaamheid
  • Economische Impuls: indicatoren kenniseconomie