Proces- of projectevaluatie

De samenleving verandert en daar horen nieuwe oplossingen en ideeën bij. Om de effecten van deze vernieuwingen te beschrijven zijn cijfers en verhalen onontbeerlijk. ZB| Planbureau brengt de werking en effecten in beeld, zowel aan de hand van cijfers als met behulp van documentstudie en interviews, enquête of andere onderzoeksmethoden.

Contactpersoon:

José van den Boomgaard

0118 654155

Opdrachtgevers: