Proces- of projectevaluatie

De samenleving verandert en daar horen nieuwe oplossingen en ideeën bij. Om de effecten van deze vernieuwingen te beschrijven zijn cijfers en verhalen onontbeerlijk. ZB| Planbureau brengt de werking en effecten in beeld, zowel aan de hand van cijfers als met behulp van documentstudie en interviews, enquête of andere onderzoeksmethoden.

Contactpersonen:

drs. Ankie Smit

0118 654134

 

 

Opdrachtgevers: