Onderzoek en/of advies op maat

Heeft u een onderzoeksvraag of wilt u advies, op basis van kennis over ontwikkelingen op uw terrein en/of aanpalende terreinen, dan doen wij u graag een passend aanbod.

Vaak kunnen we putten uit de databestanden die we hebben opgebouwd uit eigen onderzoek (onder andere Jeugdmonitor Zeeland en Staat van Zeeland) en onderzoek van derden (zoals Centraal bureau voor de statistiek, GGD, Dienst uitvoering onderwijs). Zo nodig kunnen we nieuwe data verzamelen.

Contactpersonen:

dr. ir. Dick van der Wouw

0118 654163

 

 

dr. Ruben De Cuyper

0118 654177

 

Opdrachtgevers:

Zeeuwland: omgevingsanalyse
EURES: grensoverschrijdend werken
Gemeente Goes: Mystery-shopping alcoholverkoop