Ondernemerspeiling (in samenwerking met KING)

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft) een Ondernemerspeiling ontwikkeld. Dit instrument brengt de tevredenheid van lokale ondernemers over het beleid en de dienstverlening van hun gemeente in kaart.

Naast inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven en aanknopingspunten voor verbetering in de eigen gemeente, kunnen gemeenten op waarstaatjegemeente.nl de uitkomsten onderling vergelijken.

Wat kan ZB| Planbureau hierin voor u betekenen?

Wij voeren het onderzoek uit, maken de rapportage en leveren data aan bij KING voor de website Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten?

Sven Bakker, tel. 0118 654 178