Na afloop van een project

Verantwoord op basis van de effecten met:

Weergaveopties:

 • Resultaatmeting en verbeterprocessen Bekijk details

  Voor overheden, instellingen en bedrijven is het maatschappelijke effect van het werk soms lastig te kwantificeren. ZB|Planbureau adviseert over zowel het meten van inzet en effect, als over het op gang brengen van een proces om resultaten te verbeteren. ZB| Planbureau helpt bij horizontale en verticale verantwoording.

  Bekijk details van Resultaatmeting en verbeterprocessen

 • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering Bekijk details

  ZB| Planbureau heeft veel ervaring met uitvoeren, leiden of adviseren bij projecten en processen. Vooral daar waar overheden, bedrijven en inwoners bij elkaar komen, ligt onze expertise.

  Bekijk details van Proces- en projectcoördinatie en/of advisering

 • Proces- of projectevaluatie Bekijk details

  De samenleving verandert en daar horen nieuwe oplossingen en ideeën bij. Om de effecten van deze vernieuwingen te beschrijven zijn cijfers en verhalen onontbeerlijk. ZB| Planbureau brengt de werking en effecten in beeld, zowel aan de hand van cijfers als met behulp van documentstudie en interviews, enquête of andere onderzoeksmethoden.

  Bekijk details van Proces- of projectevaluatie

 • Data-analyse Bekijk details

  Wat is het verhaal achter de cijfers? En wat is de betekenis ervan in verschillende situaties? ZB| Planbureau kan u helpen de cijfers te duiden oftewel het verhaal te vertellen en de betekenis ervan te geven.

  Bekijk details van Data-analyse

 • Datavisualisatie Bekijk details

  Beeldtaal wordt steeds belangrijker. Om de betekenis van cijfers over te brengen kan een infographic, icoon of animatie helpen. In samenwerking met onze grafische afdeling (en stagiaires) ontwikkelen onze onderzoekers infographics en animaties die helpen een cijfermatige boodschap over te brengen.

  Bekijk details van Datavisualisatie

Het Planbureau biedt de volgende producten voor bedrijven, instellingen en overheden:

 • Databank, datavisualisaties en -analyses
 • Onderzoek en/of advies op maat
 • Panelonderzoek, burgerpeilingen en ondernemerspeilingen
 • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering
 • Resultaatmeting in non-profitorganisaties
 • Proces- of projectevaluatie

In samenwerking met onze collega’s van andere afdelingen bieden wij ook:

 • Conferenties in ons gebouw of op andere locaties
 • Subsidieaanvragen (regionale, nationale en Europese fondsen)
 • Digitale kennisplatforms
 • Themagerichte bijeenkomsten en workshops

ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur.

Contact

Hoofd ZB| Planbureau: Nel Verhoeven a.i.