Na afloop van een project

Verantwoord op basis van de effecten met:

Het Planbureau biedt de volgende producten voor bedrijven, instellingen en overheden:

  • Databank, datavisualisaties en -analyses
  • Onderzoek en/of advies op maat
  • Panelonderzoek, burgerpeilingen en ondernemerspeilingen
  • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering
  • Resultaatmeting in non-profitorganisaties
  • Proces- of projectevaluatie

In samenwerking met onze collega’s van andere afdelingen bieden wij ook:

  • Conferenties in ons gebouw of op andere locaties
  • Subsidieaanvragen (regionale, nationale en Europese fondsen)
  • Digitale kennisplatforms
  • Themagerichte bijeenkomsten en workshops

ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur.

Contact

Hoofd ZB| Planbureau: Ankie Smit | asmit@dezb.nl | 0118 - 654134 | 06 - 23584678