Databank

Databank (ontwerp icoon: Freepik)

ZB| Planbureau heeft een databank gevuld met cijfers (statistieken) op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld demografie, economie, jeugd. Deze cijfers komen uit eigen onderzoek, maar ook van andere organisaties, zoals gemeenten, GGD Zeeland en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).

U kunt zelf cijfers opzoeken en bepalen hoe u de gegevens wilt visualiseren. U kunt tabellen maken, maar ook verschillende soorten grafieken of een kaart maken. Alle tabellen en grafieken /kaarten kunnen worden gedownload en door u worden gebruikt in uw eigen rapportages of op uw website.
Heeft u een vraag dan kunt u deze stellen aan een van de contactpersonen of door het vraagformulier in te vullen.

Contactpersonen:

drs. Esther van Sprundel

0118 654159

 


 

Opdrachtgevers:

  • Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten: ZB| Planbureau verzamelt en ontsluit basisgegevens in opdracht van en in samenwerking met deze opdrachtgevers.
  • PZC (Provinciale Zeeuwse Courant): Korte vragen, zoals bijvoorbeeld een vraag naar het aantal werknemers in de metaal.
  • dorps- en ouderraden: Korte vragen zoals bijvoorbeeld "Hoeveel kinderen wonen er naar verwachting over 10 jaar in ons dorp?"
  • woningcorparaties: Vraag naar aantal tachtigplussers per kern in ons werkgebied de komende jaren.