Burgerpeiling (in samenwerking met KING)

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft) een Burgerpeiling ontwikkeld. De vragen hebben betrekking op vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, welzijn en zorg, dienstverlening en relatie tussen inwoners en gemeente. De standaard kan worden uitgebreid met de modules 'dienstverlening met de menselijke maat', 'samenredzaamheid' of 'vragen op maat'.

U ziet in de resultaten van de Burgerpeiling waar burgers veel waarde aan hechten en welke zaken, in de optiek van de inwoners, voor verbetering vatbaar zijn. Hierop kunt u uw verbeterstrategie inrichten. Met de resultaten van de Burgerpeiling kan het bestuur van uw gemeente prioriteiten stellen en beleid uitzetten.

Wat kan ZB| Planbureau hierin voor u betekenen?

Wij voeren het onderzoek uit, maken de rapportage en leveren data aan bij KING voor de website waarstaatjegemeente.nl

Naast inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en verbeterpunten, kunnen gemeenten ook op Waarstaatjegemeente.nl de uitkomsten onderling vergelijken.

Meer weten?

Neem contact op met José van den Boomgaard, tel. 0118 654 155