Producten en diensten ZB| Planbureau

Het Planbureau biedt de volgende producten voor bedrijven, instellingen en overheden:

 • Databank, datavisualisaties en -analyses
 • Onderzoek en/of advies op maat
 • Panelonderzoek, burgerpeilingen en ondernemerspeilingen
 • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering
 • Resultaatmeting in non-profitorganisaties
 • Proces- of projectevaluatie
In samenwerking met onze collega’s van andere afdelingen bieden wij ook:
 • Conferenties in ons gebouw of op andere locaties
 • Subsidieaanvragen (regionale, nationale en Europese fondsen)
 • Digitale kennisplatforms
 • Themagerichte bijeenkomsten en workshops
ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur.

Contact

Ruben de Cuyper

Voor onderzoek, data en analyse: Ruben De Cuyper

 

 

Pascal Elegeert

 

 

 

Voor advies en maatschappelijke projecten: Pascal Elegeert

Resultaat 1 - 10 (van 18)

Weergaveopties:

 • Ondernemerspeiling (in samenwerking met KING) Bekijk details

  Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft) een Ondernemerspeiling ontwikkeld. Dit instrument brengt de tevredenheid van lokale ondernemers over het beleid en de dienstverlening van hun gemeente in kaart.

  Bekijk details van Ondernemerspeiling (in samenwerking met KING)

 • Burgerpeiling (in samenwerking met KING) Bekijk details

  Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft) een Burgerpeiling ontwikkeld. De vragen hebben betrekking op vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, welzijn en zorg, dienstverlening en relatie tussen inwoners en gemeente. De standaard kan worden uitgebreid met de modules 'dienstverlening met de menselijke maat', 'samenredzaamheid' of 'vragen op maat'.

  Bekijk details van Burgerpeiling (in samenwerking met KING)

 • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering Bekijk details

  ZB| Planbureau heeft veel ervaring met uitvoeren, leiden of adviseren bij projecten en processen. Vooral daar waar overheden, bedrijven en inwoners bij elkaar komen, ligt onze expertise.

  Bekijk details van Proces- en projectcoördinatie en/of advisering

 • Proces- of projectevaluatie Bekijk details

  De samenleving verandert en daar horen nieuwe oplossingen en ideeën bij. Om de effecten van deze vernieuwingen te beschrijven zijn cijfers en verhalen onontbeerlijk. ZB| Planbureau brengt de werking en effecten in beeld, zowel aan de hand van cijfers als met behulp van documentstudie en interviews, enquête of andere onderzoeksmethoden.

  Bekijk details van Proces- of projectevaluatie

 • Kennis- en informatieplatforms Bekijk details

  Beschikbare kennis en informatie uit diverse bronnen worden benut om digitale kennisplatforms te maken. ZB| Planbureau ontwikkelt digitale kennisplatforms en adviseert bedrijven, overheden en instellingen over de wijze waarop bronnen benut kunnen worden.

  Bekijk details van Kennis- en informatieplatforms

 • Databank Bekijk details

  ZB| Planbureau heeft een databank gevuld met cijfers (statistieken) op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld demografie, economie, jeugd. Deze cijfers komen uit eigen onderzoek, maar ook van andere organisaties, zoals gemeenten, GGD Zeeland en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).

  Bekijk details van Databank

 • Data-analyse Bekijk details

  Wat is het verhaal achter de cijfers? En wat is de betekenis ervan in verschillende situaties? ZB| Planbureau kan u helpen de cijfers te duiden oftewel het verhaal te vertellen en de betekenis ervan te geven.

  Bekijk details van Data-analyse

 • Datavisualisatie Bekijk details

  Beeldtaal wordt steeds belangrijker. Om de betekenis van cijfers over te brengen kan een infographic, icoon of animatie helpen. In samenwerking met onze grafische afdeling (en stagiaires) ontwikkelen onze onderzoekers infographics en animaties die helpen een cijfermatige boodschap over te brengen.

  Bekijk details van Datavisualisatie

 • Onderzoek en/of advies op maat Bekijk details

  Heeft u een onderzoeksvraag of wilt u advies, op basis van kennis over ontwikkelingen op uw terrein en/of aanpalende terreinen, dan doen wij u graag een passend aanbod.

  Bekijk details van Onderzoek en/of advies op maat

 • Panelonderzoek Bekijk details

  ZB| Planbureau beschikt over een panel voor en over Zeeland. Ruim 1.750 Zeeuwen zijn op dit moment lid van ZBpanel. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om maximaal eenmaal per maand een korte vragenlijst online in te vullen. De panelonderzoeken kunnen gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op Zeeland. Naast het Zeeuwse panel ontwikkelen we en beheren wij ook panels voor derden.

  Bekijk details van Panelonderzoek

Algemene voorwaarden ZB voor diensten van ZB: opdrachtgever - opdrachtnemer