Producten en diensten ZB| Planbureau

Het Planbureau biedt de volgende producten voor bedrijven, instellingen en overheden:

  • Databank, datavisualisaties en -analyses
  • Onderzoek en/of advies op maat
  • Panelonderzoek, burgerpeilingen en ondernemerspeilingen
  • Proces- en projectcoördinatie en/of advisering
  • Resultaatmeting in non-profitorganisaties
  • Proces- of projectevaluatie
In samenwerking met onze collega’s van andere afdelingen bieden wij ook:
  • Conferenties in ons gebouw of op andere locaties
  • Subsidieaanvragen (regionale, nationale en Europese fondsen)
  • Digitale kennisplatforms
  • Themagerichte bijeenkomsten en workshops
ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur.

Contact

Ruben de Cuyper

Voor onderzoek, data en analyse: Ruben De Cuyper

 

 

Pascal Elegeert

 

 

 

Voor advies en maatschappelijke projecten: Pascal Elegeert

Er zijn op dit moment geen resultaten over dit onderwerp beschikbaar.

Algemene voorwaarden ZB voor diensten van ZB: opdrachtgever - opdrachtnemer