Projecten Ruimte

Planbureau

Wonen en Mobiliteit

ruimte

ZB doet in 2019 onderzoek naar verhuispatronen binnen Zeeland alsook de in-, uitstroom en terugkeer van jongeren. In dit onderzoek aandacht voor verhuizingen die een grote invloed hebben op de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling van Zeeland.

Verhuizingen in Zeeland

ZB zal onderzoek doen naar de feitelijke verhuispatronen van Zeeuwen. Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de niet-openbare microdata van het CBS (Centraal Bureau voor de statistiek). De verhuisbewegingen van jongeren, volwassenen en ouderen zullen in kaart worden gebracht, alsook de dorpen, buurten en regio’s die in trek zijn (maar ook minder in trek zijn) onder de Zeeuwse inwoners.

Met gegevens van de Staat van Zeeland zal bekeken worden waarom bepaalde regio’s meer in trek zijn onder de Zeeuwen dan andere regio’s. Dit onderzoek sluit aan op eerdere afspraken uit 2018 rond ruimte en landschapsbeleving.

Mobiliteit van jongeren

Samen met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen doet ZB onderzoek naar de mobiliteit van Zeeuwse jongeren. Jongeren in de Provincie Zeeland worden in dit onderzoek vergeleken met jongeren in de Achterhoek.

Op basis van gegevens uit het BRP (Basisregistratie Personen) wordt een beeld geschetst van de instroom, uitstroom en terugkeer van Zeeuwse jongeren in vergelijking met de Achterhoek, de mobiliteit van jongeren tussen Zeeland enerzijds en gemeenten elders in Nederland en het buitenland anderzijds, en de grootte van deze mobiliteitsstromen.

Work in progress: Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

ZB| Planbureau is bovendien in gesprek met Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen om in 2019 onderzoek te mogen doen naar de arbeidskansen, -wensen en de verhuizingen van jongeren in Zeeuws-Vlaanderen. De focus van dit onderzoek is tweeledig.

Enerzijds zal er worden gekeken naar de bekendheid onder jongeren van het Zeeuwse bedrijfsleven en de kansen die bedrijven in de regio kunnen bieden voor de jongeren. Dit alles om de arbeidsvraag in Zeeuws-Vlaanderen beter aan te laten sluiten bij het arbeidsaanbod.

Anderzijds brengt het onderzoek de verhuisbewegingen van de jongeren in kaart: waar gaan de Zeeuws-Vlaamse jongeren naartoe? Welke steden zijn in trek? Hoeveel jongeren keren er terug? Waar gaan ze bij terugkeer wonen? En welke jongeren blijven in Zeeuws-Vlaanderen?

De inzichten die dit onderzoek oplevert dienen de regio te versterken en aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Het CBS is gecharmeerd van de onderzoeksopzet en gaat kijken of het ook landelijk uitgevoerd kan worden.