Projecten Onderwijs

Planbureau

Primair en voorgezet onderwijs

ZB voert in 2019 onderzoek uit naar de wensen van ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst. Daarnaast werkt ZB aan een leerlingenprognose tot 2030 voor het voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

Primair onderwijs

ZB doet in samenwerking met CPOZ (Coƶperatie Primair Onderwijs Zeeland) onderzoek naar de wensen van ouders/verzorgers van kinderen op het Zeeuws primair onderwijs.

Het onderzoek geeft inzicht in wensen van ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst: qua voorzieningen, onderwijsaanbod, schooltijden etc.

Voortgezet onderwijs

ZB| Planbureau voert een leerlingenprognose tot 2030 uit voor het voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

De leerlingenprognose voor het voortgezet onderwijs vormt de basis voor een nader uit te werken Onderwijskaart Zeeland, waarin de volledige leerlingenstromen in Zeeland in kaart worden gebracht (huidige situatie en als prognose tot 2030).