Projecten Leefbaarheid

Planbureau

Leefbaarheid in Zeeland

ZB grijpt 2019 aan om onderzoek te doen naar leefbaarheid in Zeeland. Leefbaarheid omvat veel van de onderwerpen die al door ZB worden onderzocht. Zo hangen verhuizingen en woontevredenheid samen met het thema leefbaarheid.

Leefbaarheid Zeeland

Verhuizingen en woontevredenheid hangen samen met het thema leefbaarheid. Leefbaarheid is een breed begrip. In oktober 2017 heeft de Provincie Zeeland reeds een manifestatie rond leefbaarheid gehouden waar de focus lag op thema’s als Bereikbaarheid, Zorg dichtbij, Cultuur, Kwaliteit Ruimtelijke omgeving en Jeugd & sport. Leefbaarheid omvat dus veel van de onderwerpen die al door ZB worden onderzocht.

Samenwerking

Om leefbaarheid beter te definiëren voor onderzoeksdoeleinden zal ZB samenwerken met het Fries Planbureau. Het Fries Planbureau is recentelijk onderzoek gaan doen naar het thema Leefbaarheid en ook voor hen is de definitiekwestie een vraagstuk.

In samenspraak met andere partners zal ZB leefbaarheid verder definiëren. Vervolgens wordt op de aanvullende thema’s in en na overleg met het bestuurlijk Navigatieteam (Leefbaarheidsagenda) onderzoek gedaan; dit met als doel om inzicht te geven in de leefbaarheid van Zeeland voor haar inwoners.