Projecten Economie

Planbureau

Economie en arbeidsmarkt

ZB werkt in 2019 aan een Economische Atlas, twee thematische arbeidsmarktpublicaties en een nieuwe arbeidsmarktprognose. Daarnaast wordt meegewerkt aan het INTERREGproject Werkinzicht met het CBS als leadpartner.

Economie

ZB| Planbureau overlegt met de Provincie over het uitbrengen van een Economische Atlas in 2019 en/of mogelijk andere opzet/invulling hiervan. Daarnaast actualiseert ZB de databank en dashboards en levert op aanvraag cijfers/overzichten.

De invulling van een Economische Atlas 2019, actualisatie van cijfers en inspelen op de behoefte vanuit de Provincie gaat in samenspraak met the Economic Board Zeeland.

Arbeidsmarkt

Voor 2019 staan twee thematische arbeidsmarktpublicaties op de planning, voortbouwend op de thematische publicatie zoals die in 2018 is verschenen.

Er wordt door ZB| Planbureau nadrukkelijk ingezet op een aanscherping van de prognose van de arbeidsmarkt in Zeeland. Daarnaast wordt meegewerkt aan het INTERREGproject Werkinzicht met het CBS als leadpartner dat zich richt op grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie (Vlaanderen-Nederland) en worden de arbeidsmarktdashboards geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Tot slot heeft ZB een rol als kennisleverancier in de marketingcampagne vanuit het Aanvalsteam Arbeidsmarkt gericht op het aantrekken van hoogopgeleiden naar Zeeland.