Projecten Data

Planbureau

Databank en ZeelandScan

In 2019 vindt er een grondige update plaats van de gegevens van de Databank en de ZeelandScan. ZB is beschikbaar om vragen over onderzoek of statistieken te beantwoorden voor alle gebruikers.

Dashboards en Zeelandscan

ZB is rijk aan data en verzamelt gegevens middels eigen onderzoek, externe bronnen en stakeholders in Zeeland. De gegevens worden beheerd en ontsloten via zeeland.databank.nl (algemeen) en via www.zeelandscan.nl (specifiek gericht op het Sociale Domein).

Alle gegevens worden op een zo laag mogelijk niveau gepresenteerd (gemeente/wijk/buurt) en waar mogelijk voor meerdere jaren. In 2019 vindt er een grondige update plaats van de gegevens. Ook worden nieuwe gegevens toegevoegd.

Wat wil je weten?

ZB| Planbureau is beschikbaar om vragen over onderzoek of statistieken te beantwoorden voor alle gebruikers.

ZBpanel

ZBpanel is hét online panel voor en over Zeeland. ZBpanel onderzoekt een breed scala aan onderwerpen in Zeeland: werkgelegenheid, sport, uitgaan, vervoer, wonen, toerisme en nog veel meer.

Staat van Zeeland

Het rapport Staat van Zeeland is een analyse van de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen in Zeeland. Elke vier jaar verschijnt dit rapport in opdracht van de Provincie Zeeland. Aan de basis liggen statistieken uit landelijk en regionaal onderzoek, eerdere studies, maar uiteraard ook de vragenlijst die in mei 2017 breed onder de inwoners van Zeeland is uitgezet.