12-18

Voortgezet onderwijs

U vindt hier de publicaties van het onderzoek onder Zeeuwse derdeklassers van het voortgezet onderwijs in Zeeland.

Enquête 2011

Op basis van de Enquête Jeugdmonitor Zeeland - Klas 3 Voortgezet onderwijs 2011.

Themarapport cultuurparticipatie klas 3 voortgezet onderwijs nr.2 2012
Trends op hoofdlijnen : themarapport voortgezet onderwijs nr. 1

Overige publicaties

Jeugd en alcohol: quickscan (2009)
Ansichtkaart (2011)
Startnotitie VO 2011
Jongeren in Zeeland: Monitor gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 (2011)

Vragenlijst

2015 Vragenlijst voortgezet onderwijs