Onderzoeksopzet 4-12 jaar Primair Onderwijs

Het onderzoek onder kinderen in groep zes vindt plaats in samenwerking met de Zeeuwse basisscholen. De leerlingen krijgen op school een instructie en vullen vervolgens individueel op de computer een vragenlijst in.

Het eerstvolgend onderzoek onder groep zes kinderen vindt plaats in het voorjaar van 2018, eerdere onderzoeken waren er in 2014, 2010, 2006 en 2003. In de startnotitie leest u meer informatie over de onderzoeksopzet van het laatst gehouden onderzoek. De vragenlijst van 2018 hebben de leerlingen op school ontvangen.