Onderzoeksopzet 12-18 jaar Voortgezet Onderwijs

Het onderzoek onder derdeklassers van het Voortgezet Onderwijs vindt plaats in samenwerking met Zeeuwse en Brabantse Voortgezet Onderwijs scholen.

De leerlingen vullen op school de vragenlijst in op de computer tijdens een les. In het voorjaar van 2015 is het laatste onderzoek gehouden. Eerdere onderzoeken waren er in 2011, 2007 en 2004. Meer informatie over de onderzoeksopzet en de klankbordgroep kunt u vinden in de startnotitie