12-18 jaar Voortgezet Onderwijs

Het onderzoek onder derdeklassers van het voortgezet onderwijs vindt plaats in samenwerking met de Zeeuwse middelbare scholen.

De leerlingen vullen op school de vragenlijst in op de computer tijdens een les. In het voorjaar van 2015 is het laatste onderzoek gehouden. Eerdere onderzoeken waren er in 2011, 2007 en 2004. Het volgende onderzoek staat voor het voorjaar van 2021 op de planning. De resultaten door de jaren heen kunnen we met elkaar vergelijken en zo worden ontwikkelingen zichtbaar. De informatie wordt door gemeenten en andere instanties gebruikt voor het opstellen van nieuwe beleidsplannen. Thema’s in dit onderzoek zijn welzijn, relaties, sport, veiligheid, pesten, school en leefstijl.

Publicaties

Onder publicaties vindt u meer informatie over de onderzoeksmethode, de vragenlijsten en de rapporten.