Onderzoeksopzet 0-6 Ouders jonge kinderen

Het onderzoek onder ouders jonge kinderen vindt één keer in de vier jaar plaats onder ouders met een kind dat ten tijde van het onderzoek 3 of 4 jaar oud is.

In maart/april 2017 is het voor de laatste keer gehouden. Ruim één op de drie ouders heeft toen meegedaan (respons van 36%). Eerdere onderzoeken waren in 2013, 2009, 2005 en 2001. Je kunt nu de startnotitie van 2017 bekijken waarin o.a. de methode wordt uitgelegd en de leden van de klankbordgroep staan. De uitkomsten worden op deze site gepubliceerd en op https://zeeland.databank.nl/