0-6 Ouders jonge kinderen

Het onderzoek onder ouders jonge kinderen vindt plaats onder ouders/verzorgers met een kind geboren in een bepaald jaar - in het jaar 2020 gaat het om ouders met een kind geboren in 2016.

Het onderzoek onder ouders jonge kinderen vindt één keer in de vier jaar plaats onder ouders met een kind dat ten tijde van het onderzoek 3 of 4 jaar oud is.

In maart/april 2017 is het onderzoek voor de laatste keer gehouden en voor het najaar van 2020 staat het weer op de planning. In 2017 heeft ruim één op de drie ouders meegedaan (respons van 36%). Eerdere onderzoeken waren in 2013, 2009, 2005 en 2001. Dit jaar nemen we de vragenlijst Ouders Jonge Kinderen voor de zesde keer af. De resultaten door de jaren heen kunnen we met elkaar vergelijken en zo worden ontwikkelingen zichtbaar. De informatie wordt door gemeenten en andere instanties gebruikt voor het opstellen van nieuwe beleidsplannen.

Het onderzoek van 2020 bevat nieuwe onderwerpen die belangrijker zijn geworden in de opvoeding van jonge kinderen. Mediagebruik, vrijetijdsbesteding en levensgebeurtenissen komen ruimer aan bod in de vragenlijst.

Publicaties

Onder publicaties vindt u meer informatie over de onderzoeksmethode, de vragenlijsten en de rapporten.