• Publicaties

  Downloaden of bekijken

  Hier vindt je de publicaties die we op internet publiceren. De publicaties zijn onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Je kunt de publicaties downloaden en bekijken door op de titel van de publicatie te klikken. 

 • Ouders jonge kinderen

  Je vindt hier publicaties van het onderzoek onder Zeeuwse ouders van kinderen die tijdens het onderzoek 3 of 4 jaar oud zijn.

 • Primair onderwijs

  Je vindt hier publicaties van het onderzoek onder groep zes kinderen van de basisschool in Zeeland.

 • Voortgezet Onderwijs

  Je vindt hier de publicaties van het onderzoek onder Zeeuwse derdeklassers van het voortgezet onderwijs in Zeeland. 

 • Jongvolwassenen

  Je vindt hier de publicaties van het onderzoek onder Zeeuwse jongvolwassenen. 

Onderzoeksopzet Jeugdmonitor Zeeland

De Jeugdmonitor Zeeland voert ieder jaar in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland een onderzoek uit naar een andere leeftijdsgroep. Telkens gaat het om afname van een vragenlijst over onderwerpen die een rol spelen voor de doelgroep. De resultaten worden gepubliceerd in rapporten en zijn te vinden in het online dashboard. In de databank staan niet alleen de uitkomsten van de Jeugdmonitor, maar ook demografische gegevens en gegevens over kinderopvang.

Dashboard Ouders jonge kinderen

Databank

Dashboard Jongvolwassenen

Contact

Nieuws

 1. Pesten neemt af onder derdeklassers Voortgezet Onderwijs in Zeeland

  Van de Zeeuwse derdeklassers in het voortgezet onderwijs geeft 8% aan zeker maandelijks gepest te worden. Dit blijkt uit onderzoek van ZB| Jeugdmonitor Zeeland onder 3091 derdeklassers in het voortgezet...

  25 september 2015

  Bekijk details van Pesten neemt af onder derdeklassers Voortgezet Onderwijs in Zeeland

 2. Het Zeeuws is aan het verdwijnen

  Zeeuwse kinderen praten steeds minder Zeeuws. In 2003 werd nog in één op de vijf gezinnen thuis meestal Zeeuws gesproken. Nu is dat nog maar bij één op de zeven gezinnen het geval en dan vooral in reformatorische...

  10 september 2015

  Bekijk details van Het Zeeuws is aan het verdwijnen

Meer nieuws

Over Jeugdmonitor Zeeland

De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die werkzaam zijn op het gebied van jeugd, waaronder de GGD Zeeland.

Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdmonitor Zeeland is ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

De Jeugdmonitor Zeeland valt onder het project Zeelandscan dat aangestuurd wordt door een stuurgroep van drie wethouders van de Zeeuwse gemeenten en één gedeputeerde van de provincie Zeeland.

Daarnaast werkt de Jeugdmonitor Zeeland samen met diverse partners in klankbordgroepen. Per leeftijdscategorie of onderzoek wordt er een aparte klankbordgroep samengesteld. De deelnemers staan vermeld bij de onderzoeksinformatie van het desbetreffende onderzoek.