Bevolking

Demografische cijfers

Demografische cijfers vormen de basis van inzicht in tal van maatschappelijke terreinen en ontwikkelingen. ZB| Planbureau verzamelt uit diverse bronnen recente en betrouwbare cijfers over de samenstelling en ontwikkeling van de bevolking in Zeeland. Deze cijfers zijn te vinden in diverse rapporten, in het Dashboard Demografie en in de databank van ZB| Planbureau. In de databank kunt u zelf tabellen, grafieken en kaarten aanmaken en downloaden. Het Dashboard Demografie biedt een visuele presentatie van geselecteerde gegevens van alle gemeenten in Zeeland en van Zeeland als geheel.

  • Inwoners en huishoudens Bekijk details

    Zeeland heeft in 2015 ruim 380.000 inwoners. Sinds 2010 is er een dalende trend in de bevolkingsontwikkeling. De verwachting is dat deze lichte daling de komende decennia door zal zetten tot een niveau van ongeveer 370.000 inwoners in 2030 en 360.000 in 2040.

    Bekijk details van Inwoners en huishoudens

  • Jongeren en ouderen Bekijk details

    De bevolkingssamenstelling is aan het veranderen. Zeeland vergrijst en ontgroent. Het aantal 70-plussers is van 44.000 in 2000 gestegen naar 55.000 in 2015. Het aantal jongeren tot 20 jaar daalde in diezelfde periode van 91.000 naar 83.000.

    Bekijk details van Jongeren en ouderen

Naar de publicaties