Planbureau

Onderzoeksagenda 2019 ZB| Planbureau

Ruimte

ZB doet in 2019 onderzoek naar verhuispatronen binnen Zeeland alsook de in-, uitstroom en terugkeer van jongeren. In dit onderzoek aandacht voor verhuizingen die een grote invloed hebben op de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling van Zeeland. 

Onderwijs

ZB voert in 2019 onderzoek uit naar de wensen van ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst. Daarnaast werkt ZB aan een leerlingenprognose tot 2030 voor het voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

Economie

ZB werkt in 2019 aan een Economische Atlas, twee thematische arbeidsmarktpublicaties en een nieuwe arbeidsmarktprognose. Daarnaast wordt meegewerkt aan het INTERREGproject Werkinzicht met het CBS als leadpartner.

Sociaal (jeugd, cultuur, welzijn)

In 2019 zal voor de vijfde keer het jongvolwassenen onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland door ZB worden uitgevoerd. Er vindt een onderzoek plaats naar de sociale impact van toerisme en er worden Zeeuwse evenementen gemonitord. Daarnaast wordt door ZB in 2019 een Culturele Atlas opgesteld.

Leefbaarheid

ZB grijpt 2019 aan om onderzoek te doen naar leefbaarheid in Zeeland. Leefbaarheid omvat veel van de onderwerpen die al door ZB worden onderzocht. Zo hangen verhuizingen en woontevredenheid samen met het thema leefbaarheid.

Data

In 2019 vindt er een grondige update plaats van de gegevens van zeeland.databank.nl en www.zeelandscan.nl. ZB is beschikbaar om vragen over onderzoek of statistieken te beantwoorden voor alle gebruikers.

Nieuws

Ouder nieuws

Databank ZB| Planbureau

Het dashboard biedt een visualisatie van de cijfers uit de databank.

ZBpanel

ZBpanel is hét online panel voor en over Zeeland. ZBpanel onderzoekt een breed scala aan onderwerpen in Zeeland: werkgelegenheid, sport, uitgaan, vervoer, wonen, toerisme en nog veel meer.

ZeelandScan

Via het ZeelandScan dashboard kun je aflezen hoe het in een bepaalde wijk, gemeente of Zeeland gaat met de leefbaarheid en gezondheid. Ook kun je cijfers vergelijken met andere wijken of gemeenten.

Wat wil je weten?

Publicaties

De eigen publicaties van ZB en de voorgangers van ZB| Planbureau zijn opgenomen in het e-depot van de KB, Nationale bibliotheek van Nederland.

Opdrachtgevers

 • Zeeuwland
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Hulst
 • Porthos
 • Provincie Zeeland
 • Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Vlissingen
 • Scalda
 • Gemeente Middelburg

Interreg Werkinzicht

Dit project wil de mobiliteit in de grensoverschrijdende beroepsbevolking in Zuid-Nederland en Vlaanderen bevorderen door inzicht te geven in de arbeidsmarkt in deze grensregio.

Dit gebeurt op een vernieuwende manier van dataverzameling, namelijk door zogenaamde dashboards op maat voor verschillende stakeholders en doelgroepen.

Mailings van ZB| Planbureau

Blijf op de hoogte van onze activiteiten, diensten en producten.