Planbureau

Onderzoeksagenda 2019 ZB| Planbureau

Ruimte

ZB doet in 2019 onderzoek naar verhuispatronen binnen Zeeland alsook de in-, uitstroom en terugkeer van jongeren. In dit onderzoek aandacht voor verhuizingen die een grote invloed hebben op de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling van Zeeland. 

Onderwijs

ZB voert in 2019 onderzoek uit naar de wensen van ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst. Daarnaast werkt ZB aan een leerlingenprognose tot 2030 voor het voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

Economie

ZB werkt in 2019 aan een Economische Atlas, twee thematische arbeidsmarktpublicaties en een nieuwe arbeidsmarktprognose. Daarnaast wordt meegewerkt aan het INTERREGproject Werkinzicht met het CBS als leadpartner.

Sociaal (jeugd, cultuur, welzijn)

In 2019 zal voor de vijfde keer het jongvolwassenen onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland door ZB worden uitgevoerd. Er vindt een onderzoek plaats naar de sociale impact van toerisme en er worden Zeeuwse evenementen gemonitord. Daarnaast wordt door ZB in 2019 een Culturele Atlas opgesteld.

Leefbaarheid

ZB grijpt 2019 aan om onderzoek te doen naar leefbaarheid in Zeeland. Leefbaarheid omvat veel van de onderwerpen die al door ZB worden onderzocht. Zo hangen verhuizingen en woontevredenheid samen met het thema leefbaarheid.

Data

In 2019 vindt er een grondige update plaats van de gegevens van zeeland.databank.nl en www.zeelandscan.nl. ZB is beschikbaar om vragen over onderzoek of statistieken te beantwoorden voor alle gebruikers.

Nieuws

 • Dashboard Grenspendel

  Na de dashboards voor Arbeid en Bevolking is nu ook het dashboard Grenspendel live.

  23 februari 2021

  Bekijk details van Dashboard Grenspendel

 • Twintig jaar monitoring van de Zeeuwse jeugd

  Sinds 2001 brengt de Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart. Twintig jaar kijken naar opgroeien en opvoeden in Zeeland geeft een interessante kijk op veranderingen in de leefwereld...

  12 februari 2021

  Bekijk details van Twintig jaar monitoring van de Zeeuwse jeugd

 • Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050

  Elke provincie heeft specifieke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in de fysieke en sociale leefomgeving. In het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft ZB| Planbureau inwoners naar hun mening gevraagd...

  2 februari 2021

  Bekijk details van Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050

 • Opvoeding en corona

  ZB| Planbureau is het nieuwe jaar 2021 gestart met een bijdrage aan de themapublicatie Gezond in Zeeland van lectoraat Healthy Region (Hogeschool Zeeland). De publicatie bevat onderzoeksartikelen over...

  26 januari 2021

  Bekijk details van Opvoeding en corona

 • Zeeuwse ouders met jonge kinderen in beeld

  ZB| Planbureau start begin oktober het terugkerend Jeugdmonitor Zeeland onderzoek onder ouders van jonge kinderen.

  2 oktober 2020

  Bekijk details van Zeeuwse ouders met jonge kinderen in beeld

Ouder nieuws

Publicaties

De eigen publicaties van ZB en de voorgangers van ZB| Planbureau zijn opgenomen in het e-depot van de KB, Nationale bibliotheek van Nederland.

Opdrachtgevers

 • Zeeuwland
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Hulst
 • Porthos
 • Provincie Zeeland
 • Coƶperatie Primair Onderwijs Zeeland
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Vlissingen
 • Scalda
 • Gemeente Middelburg