Planbureau

Monitoring Verdieping Samenwerking

Het Planbureau draagt met kennis en onderzoek bij aan de kwaliteit van leven in Zeeland. Van de vraag hoe het met de inwoners van Zeeland gaat, over de mate waarin Zeeuwse jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien en waar de jeugd aandacht en investering vraagt, tot verdiepend onderzoek naar actuele, maatschappelijke thema’s. Goed, betrouwbaar, onafhankelijk onderzoek en verdiepende analyses ondersteunen beleidsvorming, -ontwikkeling, –voorbereiding en -uitvoering door Provincie en gemeentelijke overheden. Zo werkt het Planbureau mee aan een Zeeuwse samenleving waarin alle inwoners meedoen. Nu en in de toekomst.

Nieuws

 • Dashboard Grenspendel

  Na de dashboards voor Arbeid en Bevolking is nu ook het dashboard Grenspendel live.

  23 februari 2021

  Bekijk details van Dashboard Grenspendel

Ouder nieuws

Monitoring

Onze primaire taak is monitoring van de kwaliteit van leven van de inwoners in Zeeland. Wij voeren monitoringonderzoek dat regelmatig wordt herhaald en waarmee we ontwikkelingen en trends in de samenleving volgen. We verzamelen zowel nieuwe als bestaande gegevens, we analyseren en interpreteren deze data en we bespreken de resultaten met inwoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en andere betrokkenen. Monitoring is de basis van onze activiteiten en helpt het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van sociale en economische kwesties.
 

Verdieping

Bij het Planbureau proberen we met verdiepend onderzoek in te spelen op de vraagstukken waar Zeeland zich vandaag en (over)morgen voor gesteld ziet.

In samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs- en onderzoeksveld stellen en beantwoorden wij vragen die urgent en relevant zijn. De wijze waarop wij dit doen is onafhankelijk van politieke voorkeuren.

  

Samenwerking

Eén plus één is soms meer dan twee. Als Planbureau geloven wij in samenwerking en in het delen van onze data, ervaring en expertise. Wij zullen, naast ons eigen vaste werkprogramma, als partner actief betrokken zijn in de Zeeuwse data-alliantie. Met data-, expertise- en informatiedeling willen wij zo effectief en efficiënt mogelijk de maatschappelijke opgaven in Zeeland aangaan. Zo dragen wij met samenwerking bij aan de toekomst van Zeeland.

In 2021 zullen wij ons specifiek richten op kennis-, informatie- en datadeling op het gebied van de arbeidsmarkt en het sociaal domein.

Publicaties

De eigen publicaties van ZB en de voorgangers van ZB| Planbureau zijn opgenomen in het e-depot van de KB, Nationale bibliotheek van Nederland.

Opdrachtgevers

 • Zeeuwland
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Hulst
 • Porthos
 • Provincie Zeeland
 • Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Vlissingen
 • Scalda
 • Gemeente Middelburg