Planbureau

Onderzoeksagenda 2019 ZB| Planbureau

Ruimte

ZB doet in 2019 onderzoek naar verhuispatronen binnen Zeeland alsook de in-, uitstroom en terugkeer van jongeren. In dit onderzoek aandacht voor verhuizingen die een grote invloed hebben op de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling van Zeeland. 

Onderwijs

ZB voert in 2019 onderzoek uit naar de wensen van ouders/verzorgers voor de basisschool van de toekomst. Daarnaast werkt ZB aan een leerlingenprognose tot 2030 voor het voortgezet onderwijs in heel Zeeland.

Economie

ZB werkt in 2019 aan een Economische Atlas, twee thematische arbeidsmarktpublicaties en een nieuwe arbeidsmarktprognose. Daarnaast wordt meegewerkt aan het INTERREGproject Werkinzicht met het CBS als leadpartner.

Sociaal (jeugd, cultuur, welzijn)

In 2019 zal voor de vijfde keer het jongvolwassenen onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland door ZB worden uitgevoerd. Er vindt een onderzoek plaats naar de sociale impact van toerisme en er worden Zeeuwse evenementen gemonitord. Daarnaast wordt door ZB in 2019 een Culturele Atlas opgesteld.

Leefbaarheid

ZB grijpt 2019 aan om onderzoek te doen naar leefbaarheid in Zeeland. Leefbaarheid omvat veel van de onderwerpen die al door ZB worden onderzocht. Zo hangen verhuizingen en woontevredenheid samen met het thema leefbaarheid.

Data

In 2019 vindt er een grondige update plaats van de gegevens van zeeland.databank.nl en www.zeelandscan.nl. ZB is beschikbaar om vragen over onderzoek of statistieken te beantwoorden voor alle gebruikers.

Nieuws

Ouder nieuws

Publicaties

De eigen publicaties van ZB en de voorgangers van ZB| Planbureau zijn opgenomen in het e-depot van de KB, Nationale bibliotheek van Nederland.

Opdrachtgevers

 • Zeeuwland
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Hulst
 • Porthos
 • Provincie Zeeland
 • Coƶperatie Primair Onderwijs Zeeland
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Vlissingen
 • Scalda
 • Gemeente Middelburg