Zeeuwse arbeidsmarkt steeds krapper

Gepubliceerd op: 30 november 2018 14:13

De arbeidsmarkt in Zeeland wordt de komende jaren steeds krapper. Dat staat in de publicatie over de Zeeuwse arbeidsmarkt die ZB| Planbureau op 30 november presenteerde. Deze publicatie is samengesteld in opdracht van Provincie Zeeland.

De publicatie

Het doel van deze publicatie is om inzicht te houden in de Zeeuwse arbeidsmarkt als input voor beleid en vervolgacties. De publicatie bevat vier thema’s. In het eerste thema wordt ingegaan op het arbeidsaanbod met cijfers over de beroepsbevolking, arbeidsparticipatie en werkloosheid. Vervolgens wordt in het tweede thema de arbeidsvraag belicht met het aantal vacatures, aantal banen en de pendel binnen en buiten Zeeland. In het derde thema worden er knelpunten gesignaleerd door arbeidsaanbod en -vraag tegenover elkaar te zetten. In het vierde thema wordt tenslotte een prognose gegeven voor de komende vijf jaar.

Bevindingen

De arbeidsmarkt in Zeeland wordt krapper. De arbeidsparticipatie in Zeeland is ondanks een sterk vergrijsde beroepsbevolking hoog. Voor steeds meer banen is er een tekort aan beschikbare werkkrachten. In augustus 2018 werd een recordaantal van zo’n 5.000 openstaande vacatures genoteerd. Zeeland komt steeds meer handen tekort om bedrijven te voorzien van vakkundig personeel, met name in de technische sector.

Een belangrijke oorzaak van de krappe arbeidsmarkt is een sterk vergrijsde beroepsbevolking, een toenemend aantal mensen gaat met pensioen. Tegelijkertijd zien we een afnemende natuurlijke aanwas, gevormd door de uitstroom uit het onderwijs. Ook loopt het aantal Zeeuwen dat buiten de provincie werkt op. Buiten Zeeland werken 41.900 Zeeuwse werknemers. Dat is meer dan een kwart van alle Zeeuwen met een betaalde baan. Daartegenover staan 24.800 werknemers die elders in het land wonen en in Zeeland komen werken.

De komende jaren zal het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland oplopen. De prognose wijst uit dat in de periode 2018-2022 een instroom in de arbeidsmarkt van ruim 23.000 schoolverlaters is te verwachten. Het aantal baanopeningen in de periode 2018-2022 bedraagt naar verwachting 29.000. Over vijf jaar gerekend wordt er een tekort verwacht van 6.000 personen. Dit zijn banen die moeten worden opgevuld vanuit de arbeidsreserve, van buiten de provincie en/of door een groei in het aantal uren per werkende.