Zeeuws-Vlaanderen is apart

Gepubliceerd op: 19 september 2017 15:00

Er is alle reden om met het aparte karakter van Zeeuws-Vlaanderen rekening te houden. Dat blijkt uit de analyse van ZB| Planbureau. Zeeuws-Vlaanderen is in vergelijking met andere Nederlandse gebieden heel bijzonder als het gaat om afstanden, bevolkingssamenstelling, woningvoorraad en voorzieningen. Het is de enige echte plattelandsregio en de enige regio zonder een treinverbinding.

Naar aanleiding van de discussie rond het voortgezet onderwijs heeft ZB|
Planbureau die specifieke kenmerken van Zeeuws-Vlaanderen op een rijtje gezet.
Zeeuws-Vlaanderen heeft lang gefunctioneerd als aparte zelfvoorzienende regio.

Er vindt echter opschaling van voorzieningen plaats, mede als gevolg van de
komst van de Westerscheldetunnel die het gebied verder ontsloten heeft. De
sterk vergrijsde en ontgroenende bevolking heeft het proces van opschaling nog
eens versterkt.

De ligging en afstanden zijn echter niet veranderd. Daardoor is de situatie
anders dan in andere regio’s. Dat geldt vooral voor de woon-werkafstanden en de
afstand tot voorzieningen, maar ook bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de
woningprijzen. 

De balans tussen schaal, kwaliteit en bereikbaarheid moet goed in het oog
worden gehouden met het oog op de leefbaarheid van het gebied.

De notitie (14 pagina’s) is te vinden en te downloaden op: https://www.dezb.nl/planbureau/bestanden/publicaties/2017/zeeuws-vlaanderen-een-landje-apart.pdf