ZB| Planbureau partner in Interreg-project 'Werkinzicht'

Gepubliceerd op: 6 november 2017 15:58

ZB| Planbureau gaat vanaf 1 januari 2018 meewerken aan het Interreg-project 'Werkinzicht'. Dit project wil de mobiliteit in de grensoverschrijdende beroepsbevolking in Zuid-Nederland en Vlaanderen bevorderen door inzicht te geven in de arbeidsmarkt in deze grensregio.

Dit gebeurt op een vernieuwende manier van dataverzameling, namelijk door zogenaamde dashboards op maat voor verschillende stakeholders en doelgroepen.

De knelpunten uit ons eerder vooronderzoek om Vlaamse en Zeeuwse gegevens op een eenvoudige manier op elkaar af te stemmen worden daarmee aangepakt. ZB| Planbureau kijkt uit naar de uitvoering van het project en de samenwerking met de partners.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is projectleider. In de uitvoering zijn zowel Vlaamse als Nederlandse partners betrokken, zoals Katholieke Universiteit Leuven, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Brainport Development en Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

Neem voor informatie over dit project contact op met Ankie Smit.