Woningmarkt van Zeeland kwakkelt nog

Gepubliceerd op: 20 november 2015 15:38

Terwijl de woningmarkt in Nederland behoorlijk opveert, er aanzienlijk meer koopwoningen worden verkocht, blijft Zeeland kwakkelen.

In de prijsontwikkeling is de trend nog steeds dalend, terwijl die landelijk al twee jaar in de lift zit. Koopwoningen in Nederland zijn in het derde kwartaal van dit jaar 3% duurder dan een jaar eerder. In Zeeland zijn in die periode de prijzen gedaald met 0,7%.

Aantal koopwoningen en aantal verkochte woningen

De actuele cijfers van het CBS laten zien dat de ontwikkeling in het aantal verkochte woningen in Zeeland het afgelopen jaar wel stijgt, maar daarbij sterk achterblijft bij de landelijke ontwikkeling.

De Zeeuwse woningmarkt wijkt daarmee behoorlijk af van de Nederlandse. Dat heeft met de perifere geografische ligging te maken, de geringe mate van stedelijkheid, de vergrijsde bevolkingssamenstelling, het relatief geringe carrièreperspectief voor jongeren en de ontwikkelingen in mobiliteit en bereisbaarheid naar grote steden om ons heen (Staat van Zeeland, 2014). 

Grafiek Prijsindex bestaande koopwoningen (bron: CBS)

Grafiek Aantal verkochte woningen (bron: CBS)