Van peuter naar kleuter, een kijkje in de Jeugdmonitor Zeeland

Gepubliceerd op: 19 januari 2018 09:00

De meeste driejarigen in Zeeland groeien op in een gezin met beide ouders en zonder ‘verhoogd risico’. Armoede of geweld zijn voorbeelden van risicofactoren. Steun van anderen of religiositeit zijn beschermende factoren. Uit de Jeugdmonitor blijkt dat sinds 2009 structureel ongeveer 5% van de driejarigen opgroeit in een gezin met verhoogd risico.

Buiten spelen

Steeds meer ouders zijn tevreden over de woonbuurt. Groenvoorziening en veilige stoepen scoren het hoogst. Over de hygiëne op speelplaatsen is één derde van de ouders ontevreden. Buiten spelen doen jonge kinderen vooral in de tuin. Spelen op straat of in een speeltuin is minder populair geworden.

Opvang kinderen

Ouders kiezen voor diverse vormen en combinaties van opvang voor hun kind(eren). Van de driejarigen die naar de opvang gaan, gaan de meesten naar een onbetaalde oppas, zoals opa en oma, of het dagverblijf.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar ouders van jonge kinderen is in het voorjaar van 2017 voor de vijfde keer gehouden. Eens in de vier jaar neemt de jeugdmonitor Zeeland deze doelgroep onder de loep. In totaal hebben ruim 1300 ouders de vragenlijst over hun jonge kinderen (geboren in 2013) ingevuld. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het dashboard van ZB| Planbureau. Voor meer informatie over de Jeugdmonitor Zeeland en andere onderzoeken, raadpleeg de databank of de website van ZB| Planbureau.

Meer resultaten

In 2018 zullen diverse infographics verschijnen over gezinssituatie en opvoeding, opvang en talentontwikkeling, fysieke leefomgeving, zorg en gezondheid en tijdsbesteding.