Uitkomsten onderzoek naar vervoersarmoede, februari 2017

Gepubliceerd op: 3 februari 2017 12:43

Doordat steeds meer voorzieningen verhuizen naar steden en grotere dorpen, zijn ze voor sommige doelgroepen lastig te bereiken. Zo geven Zeeuwse MBO-studenten aan regelmatig niet op school, hun stageplek en in uitgaansgelegenheden te kunnen komen. De bereikbaarheid van winkels en het ziekenhuis is voor vrouwen van 60 jaar en ouder het grootste probleem.

Bereikbaarheid voorzieningen en mobiliteit in Zeeland

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft ZB| Planbureau onderzoek gedaan naar relatieve vervoersarmoede onder mbo-studenten en vrouwen van 60 jaar en ouder. Dit betekent dat ze door structurele vervoersproblemen regelmatig niet bij voorzieningen kunnen komen.

De relatieve vervoersarmoede is het grootst in de niet-stedelijke gebieden van Zeeuws-Vlaanderen. De belangrijkste reden onder studenten is dat bussen, treinen en andere openbaar vervoermiddelen niet of beperkt rijden naar voorzieningen. De belangrijkste reden die door de vrouwen wordt gegeven is dat zij niet of nauwelijks over eigen vervoermiddelen beschikken.

Vooral de schoollocaties Boulevard Bankert (Vlissingen) en Zwembadweg (Goes) zijn moeilijk bereikbaar voor studenten. Ook is de onwetendheid over de huidige dienstregelingen en nieuwe vervoersinitiatieven groot. Op basis van het onderzoek is het aan te bevelen meer aandacht te schenken aan de bereikbaarheid van bovenstaande schoollocaties en aan het vergroten van de kennis over bestaande en toekomstige vervoersmogelijkheden.

In totaal zijn 1.910 vrouwen van 60 jaar en ouder bevraagd voor het onderzoek. Het aantal MBO-studenten dat heeft meegedaan is 1.548.
 

Naar de resultaten van de onderzoeken