Tolweg of tol weg in de Westerscheldetunnel

Gepubliceerd op: 7 februari 2018 17:08

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft ZB| Planbureau samen met de TU Delft onderzoek gedaan naar te verwachten effecten van het afschaffen of continueren van de tolheffing bij de Westerscheldetunnel.

In het rapport ‘Tolweg of tol weg’ worden twee toekomstscenario’s geschetst op basis van wetenschappelijke literatuur, eerder onderzoek in Zeeland, internationale casestudies van het beëindigen van tolheffing, bestaande trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De tolheffing bij de Westerscheldetunnel is volgens deze analyses een serieuze barrière voor de ontwikkeling van Zeeland en met name voor Zeeuws-Vlaanderen. Als de tol verdwijnt is een verkeerstoename door de tunnel van 25-30% te verwachten.