Tekort aan arbeidskrachten is de rem op economische groei in Zeeland

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017 17:00

De economie van Zeeland zit in de lift. Het aantal bedrijfsvestigingen stijgt, het aantal Zeeuwen dat aan het werk is stijgt en ook de economische waarde die Zeeland toevoegt aan de landelijke economie stijgt. Dat staat in de Economische Atlas Zeeland 2017 die ZB| Planbureau vandaag uitbrengt in opdracht van de Provincie Zeeland.

Economische Atlas Zeeland 2017

De Economische Atlas biedt inzicht in de meest recente economische ontwikkeling in de provincie. De nadruk ligt op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uit de Atlas blijkt verder dat het aandeel van Zeeland in de Nederlandse economie 1,75% is en 11,834 miljard euro bedraagd. De groei van de Zeeuwse economie sinds 2010 is vrijwel gelijk aan de landelijke. In 2016 groeide de Zeeuwse economie met 2%, iets minder hard dan landelijk. De arbeidsmarkt die in Nederland ondanks de economische voorspoed nog steeds ruim is, is in Zeeland behoorlijk krap geworden. De komende jaren gaat de beroepsbevolking van Zeeland dalen en dat geeft nog meer spanning op de arbeidsmarkt.

De werkloosheid daalt naar een niveau onder de 5%. Daarmee zit Zeeland onder de grens die de afgelopen jaren gold als niveau van frictiewerkloosheid. Zodanig zelfs dat in het tweede kwartaal van 2017 de werkloosheid 3,4% bedraagt. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in Zeeland steeds strakker in haar jasje zit en voor veel banen er een tekort aan beschikbare werkkrachten is. De arbeidsparticipatie is in Zeeland in 2016 zelfs hoger dan in Nederland als geheel.

 

De cijfers en analyses in de atlas laten zien dat de grote opgave voor Zeeland in de economische structuurversterking voor de nabije toekomst vooral valt of staat in de beschikbaarheid van mensen die het werk kunnen doen. Het tekort aan werkenden zal moeten worden opgevangen vanuit de arbeidsreserve, van buiten de provincie of door een groei in het aantal uren per werkende. Indien er geen van deze structurele wijzigingen zouden plaatsvinden, gaat dit tekort oftewel ten koste van economische groei en een weglek van bedrijvigheid, oftewel moeten bedrijven aanvullende maatregelen nemen om met minder personeel toe te kunnen (robotisering, automatisering). In dit verband zal met name van 2020-2022 een vermindering van het aantal Zeeuwse banen optreden als er geen toename van de migratie of inkomende pendel optreedt.

Meer informatie

Senior onderzoeker, Dick van der Wouw, 0118 654 163