Staat van Zeeland 2017

Gepubliceerd op: 23 januari 2018 14:30

De Staat van Zeeland is een studie naar de ontwikkelingen in Zeeland. Het rapport geeft inzicht in de economische, ruimtelijke en sociale ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar.

Er zijn diverse bronnen gebruikt, waaronder het grootschalige onderzoek onder de inwoners van Zeeland wat in mei 2017 voor de 3e keer is uitgevoerd.

De ontwikkelingen in Zeeland brengen een aantal beleidsagenda’s bij elkaar. De regionale economie en vergrijsde beroepsbevolking vragen urgent om oplossingen voor de arbeidsmarkt. De ruimtelijke ontwikkeling onder bedreiging van klimaatverandering maken een energietransitie in de industrie en de woningvoorraad noodzakelijk. De sterk veranderende bevolkingssamenstelling en het ruimtelijk karakter van de provincie creëert de noodzaak om nieuwe oplossingen en vervoersconcepten voor de bereikbaarheid van centrumfuncties te vinden.

De noodzaak tot vernieuwing biedt ook allerlei kansen voor versterking. Die zitten voornamelijk in een slimme verbinding van de krachtige eigenschappen van Zeeland waar het goed toeven is met de steden rondom. Kortom Zeeland als een vitaal onderdeel van de deltametropool.

Meer informatie?

Maak gebruik van ons contactformulier of stuur een mail naar planbureau@dezb.nl