Samenwerking KOW en ZB| Bibliotheek Vlissingen: BoekStart in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 5 juni 2020 15:23

ZB| Bibliotheek Vlissingen en Kinderopvang Walcheren werken samen aan een stimulerende leesomgeving in de kinderopvang

Antoinette van Zanten van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Annemiek Koppejan van Kinderopvang Walcheren (KOW) tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerking

Voorlezen is belangrijk, stellen beide organisaties. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, taalvaardiger zijn en meer succes hebben op school. ZB| Bibliotheek Vlissingen zet daarom een voorleesconsulent in op de kinderdagverblijven en peutergroepen van KOW om het voorlezen aan kinderen van nul tot vier jaar extra te stimuleren. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind in interactief voorlezen en ondersteund bij het opzetten van voorleesactiviteiten.

Over BoekStart in de kinderopvang

BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. BoekStart stimuleert ook het voorlezen aan baby’s en peuters op kinderdagverblijven en peutergroepen. Kinderen vinden het leuk om met z’n allen voorgelezen te worden en het zorgt voor een rustig momentje op een drukke dag.

ZB| Bibliotheek Vlissingen werkt samen met KOW, het consultatiebureau en scholen om de taalontwikkeling te stimuleren en taalachterstanden te voorkomen. BoekStart in de kinderopvang wordt uitgevoerd in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (2019-2022) van de gemeente Vlissingen. Deze middelen worden ingezet om de voorschoolse educatie op de peuteropvanglocaties mogelijk te maken.