Ruim één op de drie ouders vult vragenlijst in

Gepubliceerd op: 22 mei 2017 14:43

Jeugdmonitor Zeeland vroeg aan alle ouders met een kind geboren in 2013 hoe het met hen en hun kind gaat.

1278 ouders vulden een vragenlijst in. Dat komt neer op een respons van 36%. We zijn zeer blij met dit resultaat. De ingevulde vragenlijsten worden nu verwerkt. In september zijn de uitkomsten openbaar.