Pesten neemt ook in Zeeland af

Gepubliceerd op: 19 september 2016 15:13

Pesten neemt af, ook in Zeeland meldt ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in het kader van ‘De Week tegen het pesten’. Op maandag 19 september maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) nieuwe cijfers bekend over pesten. Uit deze landelijke cijfers blijkt dat het pesten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs afneemt.

Volgens de nieuwste cijfers wordt op de basisschool 10 procent van de leerlingen één keer per maand of vaker gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14 procent. Ook op de middelbare school wordt minder gepest. De cijfers laten daar een daling zien van 11 procent in 2014 naar 8 procent in 2016.

Ook in Zeeland, waar we reeds sinds 2003 eens in de vier jaar pestgedrag meten, zien we een dalende trend als het gaat om het percentage kinderen in het PO en VO dat gepest wordt. Het percentage ligt in Zeeland wat hoger dan landelijk, maar de cijfers kunnen vanwege verschil in methode niet goed vergeleken worden.

Tegenover de gunstige ontwikkeling dat tegenwoordig meer kinderen nooit of bijna nooit gepest worden, staat in Zeeland een ongunstige ontwikkeling van meer kinderen die vaak of heel vaak gepest worden. Dit is niet terug te zien in de landelijke cijfers. Dus ook in Zeeland geldt: de week van het pesten is nog hard nodig!