Onderzoek leefomgeving in Zeeland tot 2050

Gepubliceerd op: 2 februari 2021 13:58

Elke provincie heeft specifieke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in de fysieke en sociale leefomgeving. In het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft ZB| Planbureau inwoners naar hun mening gevraagd over de leefomgeving in Zeeland tot 2050. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vanaf 2 februari 2021 beschikbaar.

Zeeuwse inwoners overwegend positief over hun provincie

In totaal zijn 4950 inwoners van alle Zeeuwse gemeenten gevraagd om hun mening te geven over de kernkwaliteiten en leefomgeving van Zeeland tot 2050. Uiteindelijk hebben 1241 mensen dit ook gedaan. Deze 1241 zijn een representatieve afspiegeling van de Zeeuwse bevolking. Ze oordelen overwegend positief over Zeeland als een provincie om in te wonen en leven. Associaties ‘mooi’, ‘plezierig’ en ‘ontspannen’ worden vaak genoemd om Zeeland te omschrijven. Zeeuwen noemen het karakter van ‘losse eilanden’ als minder positief. Ruim vier van de vijf inwoners (h)erkennen de kernkwaliteit ‘genieten en opladen’. Verder waarderen de inwoners rust en ruimte, de natuurlijke omgeving en de bescherming tegen water en zee als sterke punten van de provincie. Minder te spreken zijn Zeeuwen over de diversiteit van banen, carrièrekansen, de verbinding met de rest van het land en het aanbod van met name winkels.

Zeeland in 2050

Kijkend naar de toekomst zijn er veel aspecten waar Zeeuwen tevreden over zijn en die behouden moeten blijven. Het gaat dan vooral om de natuur, het landschap, recreatiemogelijkheden en de (water)veiligheid. Daarnaast zijn er zorgen en zien inwoners kansen voor verbetering in de provincie. Als belangrijkste zorgen noemen zij het verdwijnen van voorzieningen in kleine kernen en dorpen, de diversiteit en betaalbaarheid van woningen, en de wegen en bereikbaarheid. Concrete kansen liggen volgens de Zeeuwen bij een snelle digitale bereikbaarheid, woningbouw binnen dorpen en steden met respect voor historie, betere samenwerking in de zorg en adaptatie aan weersomstandigheden.