Onderzoek basisschool van de toekomst

Gepubliceerd op: 4 maart 2019 13:48

Ouders/verzorgers van kinderen in het Zeeuwse primair onderwijs kunnen een digitale uitnodiging verwachten om mee te doen aan een onderzoek naar de wensen over de basisschool van de toekomst.

Wensen van ouders

ZB| Planbureau voert dit onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland en in samenwerking met Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). ​Deelname van de ouders/verzorgers is belangrijk, omdat het bijdraagt aan inzichten in de regionale en lokale mogelijkheden op het gebied van onderwijs en voorzieningen. Medio juni worden de resultaten gepresenteerd.