Nieuwe medewerkers Planbureau

Gepubliceerd op: 16 februari 2016 16:48

Met ingang van 1 januari van dit jaar is dr. Ruben de Cuyper en per 1 februari drs. Sven Bakker in dienst getreden bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Ruben de Cuyper (links op de foto), afkomstig van het Ministerie van veiligheid en jusititie, is belast met data en analyse op sociaal en economisch terrein.

Sven Bakker (rechts op de foto), afkomstig van het Mulier Instituut, is belast met acquisitie van onderzoeksopdrachten.