Leesgedrag en bibliotheekgebruik Zeeuwse jeugd geanalyseerd

Gepubliceerd op: 6 augustus 2018 16:05

De Jeugdmonitor Zeeland presenteert uitkomsten over leesgedrag en bibliotheekgebruik onder de doelgroepen die eens in de vier jaar worden bevraagd.

Dit zijn ouders in Zeeland van jonge kinderen (3-4 jaar), kinderen uit groep 6 op de basisschool, scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen (21-23 jaar). Binnen het onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland is het onderwerp lezen en bibliotheekbezoek altijd een vast onderdeel. Er is gekeken naar de periode van 2001 t/m 2017. Hierdoor is het mogelijk trends te constateren.

Belangrijkste uitkomsten

Analyse van de Jeugdmonitorgegevens wijst uit dat zich een afname van de leesfrequentie manifesteert onder Zeeuwse scholieren in het voortgezet onderwijs en onder jongvolwassenen. Onder jonge kinderen en basisschoolleerlingen is dit niet het geval. Onder 3-4 jarigen is zelfs sprake van een toename van het aandeel kinderen dat zelf leest, dan wel wordt voorgelezen. Bij basisschoolleerlingen zien we ook een lichte stijging.

Sociale samenhang

Onder alle leeftijdscategorieën zien we daarnaast een sterke samenhang tussen de sociale achtergrond van de jongeren en de leesfrequentie. Onder jonge kinderen worden kinderen in eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, met een slechte woonsituatie, met laagopgeleide ouders en/of zeer temperamentvolle kinderen significant minder vaak voorgelezen dan kinderen waarbij dit niet het geval is. Opvallend is ook dat allochtone jongvolwassenen meer lezen dan autochtone. En dat er bij jongvolwassenen in stedelijk gebied meer gelezen wordt dan in plattelandsgemeenten.

Meisjes lezen meer dan jongens

Onder basisschoolleerlingen en scholieren in het voortgezet onderwijs zijn meisjes ‘betere’ lezers dan jongens en in het voortgezet onderwijs lezen hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Deze patronen zien we overigens ook onder jongvolwassenen. Vooral laagopgeleide mannen lezen relatief weinig.

Lezen en bibliotheekbezoek

Op de middelbare school neemt het lezen af bij het stijgen van de leeftijd. Dit manifesteert zich ook in een lager bibliotheekbezoek van jongens en de wat oudere scholieren. Onder basisscholieren is geen sprake van een grote daling van het bibliotheekbezoek.