Hulpverlening meten en verbeteren?

Gepubliceerd op: 9 februari 2016 14:55

Er is ontzettend veel hulp verleend de afgelopen 25 jaar aan kinderen en jongeren, maar de resultaten zijn onbekend. Dat blijkt uit onderzoeken.

Met andere woorden: met de beste bedoelingen is er hulp verleend, maar resultaten zijn niet systematisch gemeten. 

In 2013 hebben Eric Sulkers en Ankie Smit een pleidooi gehouden om de overgang van verantwoordelijkheid in de jeugdhulp (van provincie naar gemeenten) aan te grijpen om processen anders in te richten en het mogelijk te maken om resultaat te gaan meten. Met hun pleidooi beoogden zij gemeenten te stimuleren om randvoorwaarden te creëren voor lerende organisaties. Het gaat om leren en verbeteren, niet om verantwoorden en afrekenen.

In 2015 hebben zij in opdracht van de Walcherse gemeenten advies uitgebracht over resultaatmeting in de hulpverlening, breder kijkend dan hulp aan gezinnen en kinderen. Eén van de onderdelen van dat advies is de implementatie van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Porthos heeft de ZRM geïmplementeerd en de eerste ervaringen opgedaan met het benutten van de informatie.

Op de Santé-bijeenkomst op 9 februari in Middelburg is Ankie Smit van ZB| Planbureau ingegaan op systematische resultaatmeting, verbeterprocessen en de Zelfredzaamheidsmatrix als onderdeel daarvan.

Ankie Smit, Eric Sulkers. - Middelburg, SCOOP, 2015.